Ogrzewaniem nazywamy procedurę dostarczania ciepła do pomieszczenia w celu podtrzymania temperatury ciała człowieka.

Ogrzewaniem nazywamy proces świadczenia energii do pomieszczenia w celu zachowania temperatury ciała człowieka, co dopuszcza mu wspierać własną egzystencję. Funkcjonuje wiele metod realizowania owego procesu. Jest to uwarunkowane np. typem ...